marini
30 آبان 1401 - 15:00

قیمت برخی از مودم های ADSL در بازار

در این خبر به بررسی قیمت انواع مودم ADSL در بازار پرداختیم. فهرست قیمت برخی از دستگاه های مودم موجود در بازار به شرح زیر است. نام کالا  قیمت (تومان) U.TEL A154 150Mbps Wireless ADSL2+ Modem Router ۳۵۰,۰۰۰ D-Link DSL-2750U New N300 ADSL2+ Wireless Router ۴۰۰,۰۰۰ D-Link DSL-2740U ADSL2+ Modem with Wireless N300 Router ۴۶۰,۰۰۰ D-Link DSL-124 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router ۴۸۷,۵۰۰ TP-LINK TD-W8961N ADSL2 Plus Wireless N300 Modem Router ۵۵۰,۰۰۰ Wireless Modem TP-Link TD-W9960 ۷۵۰,۰۰۰ D-Link New DSL-224 VDSL2 and ADSL2 Plus Wireless Router ۷۸۸,۰۰۰ Dlink 920 4g ۱,۳۵۹,۰۰۰ مودم روتر بی سیم LTE تی پی لینک مدل Archer MR100 ۱,۳۱۹,۰۰۰  TP-LINK Archer VR400 AC1200 Wireless Gigabit Modem Router ۱,۷۷۵,۰۰۰ فهرست قیمت برخی از دستگاه های مودم موجود در بازار به شرح زیر است. نام کالا  قیمت (تومان) U.TEL A154 150Mbps Wireless ADSL2+ Modem Router ۳۵۰,۰۰۰ D-Link DSL-2750U New N300 ADSL2+ Wireless Router ۴۰۰,۰۰۰ D-Link DSL-2740U ADSL2+ Modem with Wireless N300 Router ۴۶۰,۰۰۰ D-Link DSL-124 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router ۴۸۷,۵۰۰ TP-LINK TD-W8961N ADSL2 Plus Wireless N300 Modem Router ۵۵۰,۰۰۰ Wireless Modem TP-Link TD-W9960 ۷۵۰,۰۰۰ D-Link New DSL-224 VDSL2 and ADSL2 Plus Wireless Router ۷۸۸,۰۰۰ Dlink 920 4g ۱,۳۵۹,۰۰۰ مودم روتر بی سیم LTE تی پی لینک مدل Archer MR100 ۱,۳۱۹,۰۰۰  TP-LINK Archer VR400 AC1200 Wireless Gigabit Modem Router ۱,۷۷۵,۰۰۰ نام کالا  قیمت (تومان) U.TEL A154 150Mbps Wireless ADSL2+ Modem Router ۳۵۰,۰۰۰ D-Link DSL-2750U New N300 ADSL2+ Wireless Router ۴۰۰,۰۰۰ D-Link DSL-2740U ADSL2+ Modem with Wireless N300 Router ۴۶۰,۰۰۰ D-Link DSL-124 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router ۴۸۷,۵۰۰ TP-LINK TD-W8961N ADSL2 Plus Wireless N300 Modem Router ۵۵۰,۰۰۰ Wireless Modem TP-Link TD-W9960 ۷۵۰,۰۰۰ D-Link New DSL-224 VDSL2 and ADSL2 Plus Wireless Router ۷۸۸,۰۰۰ Dlink 920 4g ۱,۳۵۹,۰۰۰ مودم روتر بی سیم LTE تی پی لینک مدل Archer MR100 ۱,۳۱۹,۰۰۰  TP-LINK Archer VR400 AC1200 Wireless Gigabit Modem Router ۱,۷۷۵,۰۰۰نام کالا  قیمت (تومان) U.TEL A154 150Mbps Wireless ADSL2+ Modem Router ۳۵۰,۰۰۰ D-Link DSL-2750U New N300 ADSL2+ Wireless Router ۴۰۰,۰۰۰ D-Link DSL-2740U ADSL2+ Modem with Wireless N300 Router ۴۶۰,۰۰۰ D-Link DSL-124 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router ۴۸۷,۵۰۰ TP-LINK TD-W8961N ADSL2 Plus Wireless N300 Modem Router ۵۵۰,۰۰۰ Wireless Modem TP-Link TD-W9960 ۷۵۰,۰۰۰ D-Link New DSL-224 VDSL2 and ADSL2 Plus Wireless Router ۷۸۸,۰۰۰ Dlink 920 4g ۱,۳۵۹,۰۰۰ مودم روتر بی سیم LTE تی پی لینک مدل Archer MR100 ۱,۳۱۹,۰۰۰  TP-LINK Archer VR400 AC1200 Wireless Gigabit Modem Router ۱,۷۷۵,۰۰۰نام کالا  قیمت (تومان)نام کالاقیمت (تومان)U.TEL A154 150Mbps Wireless ADSL2+ Modem Router ۳۵۰,۰۰۰U.TEL A154 150Mbps Wireless ADSL2+ Modem Router۳۵۰,۰۰۰D-Link DSL-2750U New N300 ADSL2+ Wireless Router ۴۰۰,۰۰۰D-Link DSL-2750U New N300 ADSL2+ Wireless Router۴۰۰,۰۰۰D-Link DSL-2740U ADSL2+ Modem with Wireless N300 Router ۴۶۰,۰۰۰D-Link DSL-2740U ADSL2+ Modem with Wireless N300 Router۴۶۰,۰۰۰D-Link DSL-124 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router ۴۸۷,۵۰۰D-Link DSL-124 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router۴۸۷,۵۰۰TP-LINK TD-W8961N ADSL2 Plus Wireless N300 Modem Router ۵۵۰,۰۰۰TP-LINK TD-W8961N ADSL2 Plus Wireless N300 Modem Router۵۵۰,۰۰۰Wireless Modem TP-Link TD-W9960 ۷۵۰,۰۰۰Wireless Modem TP-Link TD-W9960۷۵۰,۰۰۰D-Link New DSL-224 VDSL2 and ADSL2 Plus Wireless Router ۷۸۸,۰۰۰D-Link New DSL-224 VDSL2 and ADSL2 Plus Wireless Router۷۸۸,۰۰۰Dlink 920 4g ۱,۳۵۹,۰۰۰Dlink 920 4g۱,۳۵۹,۰۰۰مودم روتر بی سیم LTE تی پی لینک مدل Archer MR100 ۱,۳۱۹,۰۰۰مودم روتر بی سیم LTE تی پی لینک مدل Archer MR100۱,۳۱۹,۰۰۰TP-LINK Archer VR400 AC1200 Wireless Gigabit Modem Router ۱,۷۷۵,۰۰۰TP-LINK Archer VR400 AC1200 Wireless Gigabit Modem Router۱,۷۷۵,۰۰۰باشگاه خبرنگاران جواناقتصادینبض بازار
شناسه خبر: 871423